Bodegemse Bijnamen: nieuwe publicatie!

Bron: http://www.heemkringbkwbodegem.be/index.php

Titel:Bodegemse Bijnamen: nieuwe publicatie

Auteur:Fons Van Droogenbroeck

Bodegemse bijnamen - Peter Van Rossen - Jozef Crabbe

In een al bij al landelijk gebleven gemeente als Sint-Martens-Bodegem vormen bijnamen nog steeds een essentieel onderdeel van de omgangstaal om de inwoners van het dorp op ondubbelzinnige wijze te identificeren. In plaats van personen formeel met de officiële familienaam te noemen, geeft men inderdaad al eeuwenlang de voorkeur aan bijnamen. Die laten kort en bondig toe om een concreet verband te leggen met de plaatselijke identiteit, afkomst, herkomst, beroepsactiviteit en de woonplaats van de naamdrager. Niet zelden vinden ook bijzondere kwaliteiten, prestaties, gebreken of karakterkenmerken van de betrokken persoon een weerslag in de bijnaam. Bij de ene gebeurt dit op een al wat ernstiger manier, dan bij de andere.

Aan bijnamen is ook dikwijls een ontstaansmysterie verbonden, in die mate dat zelfs de naaste familie nog slechts kan gissen naar de ware oorsprong van de naamgeving. Omdat met het thema meestal ook een geschiedkundig aspect gepaard gaat, wordt een heemkundige kring dan ook regelmatig aangepord met verzoeken tot ontrafeling van dergelijke raadsels. De Bodegemse heemkring B.K.W wil met deze publicatie aan deze brede behoefte tegemoet komen. Zij hoopt met deze bijnamenstudie tevens een linguïstische bouwsteen aan te leveren voor de sociaal-demografische geschiedenis van het 19e- en 20e-eeuwse Sint-Martens-Bodegem.

In een alfabetisch gerangschikte inventaris worden niet minder dan 350 bijnamen beschreven die algemeen gangbaar waren tijdens de 19e en de 20e eeuw. Sommige bleven tot op heden doorleven bij vele afstammelingen. De oorsprong van de naamgeving wordt uitvoerig uit de doeken gedaan met kruislingse verwijzingen naar de bijnamen van de verwanten. Meer dan 1000 individuele naamdragers werden genealogisch en met hun bijnaam geïdentificeerd, zodat wellicht iedere Bodegemse familie enkele voorouders in deze publicatie zal kunnen terug vinden.

Het boek zal ongetwijfeld vele heuglijke herinneringen oproepen aan het gemoedelijke Bodegemse dorpsleven van weleer. Het belooft urenlange warme en onderhoudende discussies over kleurrijke toenamen en onvergetelijke dorpsfiguren.

De lijvige uitgave telt 448 pagina's en is uitgevoerd in hetzelfde formaat van de vorige B.K.W.-publicaties (15,5 x 24 cm). Het boek is rijkelijk geïllustreerd met talrijke foto's. Het fraaie drukwerk is afgewerkt met een linnen boekband met goudstempeling, genaaid en voorzien van een geplastificeerde stofwikkel in meerkleurendruk.

Om te bestellen:

De prijs bedraagt 32,- Euro. Gelieve het bedrag over te schrijven op rekening BE96 0682 0081 6905 van Heemkundige Vereniging BKW.

Het boek kan worden afgehaald bij: Celestine Van der Voorde, Poverstraat 14 te 1700 Dilbeek(Sint-Martens-Bodegem) tel: 02/582 16 09. Mits bijstorting van 10,- Euro voor verzending binnen België met De Post kan u het boek ook thuis ontvangen.


Voorjaarsuitstap naar Thuin

De heemkring BKW nodigt u hierbij van harte uit op haar voorjaarsuitstap op zaterdag 9 mei 2015 naar Thuin en omgeving.

Uitstap Thuin

Zo ziet ons programma er uit:

Voormiddag: Rond 9u40 ontvangst met koffie en croissant in restaurant Grange des Belges van de Distillerie de Biercée te Thuin. Om 10u30 worden wij door een gids rondgeleid in deze distillerie die zich bevindt in een schitterende gerestaureerde vierkantshoeve met een slottoren uit de 14de eeuw, eertijds behorende tot de gekende abdij van Lobbes. Wij vernemen er alles over de distillatie van natuurlijke brandewijn en hoe de befaamde Eau de Villée wordt geproduceerd.

Middagmaal: om 12u in hetzelfde restaurant.
Op het menu:

Namiddag: : Na het middageten bezoeken wij met een gids de middeleeuwse stad Thuin met zijn prachtig belfort en de hangende tuinen. Met de bus maken wij een rondrit door de mooie omgeving en maken een halt bij de ruines van de eens zo machtige Cisterciënzerabdij van Aulne door St-Landelius gesticht in de 7de eeuw. Rond 16u30 worden wij dan opgewacht door de Vlaamse kasteelheer van het kasteel te Fosteau die ons persoonlijk zal rondleiden in deze 14de eeuwse versterkte burcht met o.a. de mooie ridderzaal en het kleine Apotheekmuseum. Wij besluiten onze daguitstap om 17u50 in de eerder bezochte distillerie.

Uitstap Thuin

Vertrek: stipt om 8u30 op het dorpsplein (Terugkomst voorzien rond 19u45u).

Prijs: alles inbegrepen (luxe-bus, koffie met croissant, middagmaal, inkomgelden, gidsen, drinkgeld chauffeur) 55 euro. Schrijf nu in, want de plaatsen zijn beperkt tot 50 en de gegadigden zijn talrijk.
Tot binnenkort!

Inschrijvingen: zo vlug mogelijk en ten laatste op 2 mei 2015 bij Mw. Celestine Van der Voorde, Poverstraat 14 te Bodegem, tel: 02/582.16.09 (om praktische redenen gelieve steeds telefonisch te verwittigen).
U kunt betalen op de bus of bij voorkeur door overschrijving op bankrekening: IBAN: BE96 0682 0081 6905 - BIC: GKCCBEBB van de BKW, Poverstraat 14 te Bodegem.