Jaarvergadering 2012 van heemkring BKW Bodegem

Bron: http://www.heemkringbkwbodegem.be/activiteiten/jaarvergaderingen_2012.php

Titel:BKW Jaarvergaderingen 2012

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Op zondag 19 februari 2012 was er nu reeds voor de 35ste maal in de grote zaal van het Solleveld een algemene ledenvergadering van onze heemkring. Zoals gewoonlijk verliep alles weer in een aangename en gezellige sfeer. Voorzitter Jean-Pierre Van Der Kelen heette iedereen van harte welkom en zette het namiddagprogramma uiteen.

Hij had echter ook een droevige mededeling te doen, namelijk het overlijden op 84jarige leeftijd van zijn vader Roger.
Roger was een zeer goede bekende in onze kring en laat nu een grote leemte na. Wij zullen hem missen. Te zijner gedachtenis werd er dan ook één minuut stilte gehouden.

Jaarvergadering 2012

Na een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar en een blik op wat er dit jaar te gebeuren staat door secretaris Edgard Van Droogenbroeck, kwam onze historicus Peter Van Rossem aan de beurt.

Naar aanleiding van de ontvangst van een oude foto-album, ons via Edgard geschonken door Paul De Paepe uit Olsene, vertelde Peter ons het verhaal van de familie De Rideaux-Verhasselt uit Wolsem. Met de hulp van onze leden konden nog enkele personen op de vergeelde foto's met naam worden genoemd.

Jaarvergadering 2012

Na deze uiteenzetting werd dan een rijkgevulde koude schotel geserveerd, ons klaargemaakt door de familie Van der Voorde (Celestine met dochter Carla, Hilde, Godelieve en Paula) hierbij eveneens geholpen door Lieve De Saeger.

Jaarvergadering 2012


En dan tot slot nog als 'toetje' de twee reuzentaarten klaargemaakt door de 'specialiste' Hilde Van der Voorde. De mooie namiddag met allemaal vrienden onder elkaar, werd zoals gebruikelijk afgesloten met de traditionele tombola.

Ook onze burgervader de heer Stefaan Platteau, vergezeld van zijn lieve vrouw Suzanne, was de gehele vergadering present en hield zijn toespraakje.