• Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top
  • Top

Heemkring B.K.W. - Sint-Martens Bodegem

Bron: http://www.heemkringbkwbodegem.be/index.php

Titel:Heemkring BKW Bodegem

Auteur:Fons Van Droogenbroeck

Uitnodiging voordracht

De heemkring B.K.W. heeft het genoegen u van harte uit te nodigen op haar voordrachtavond in het vernieuwde parochielokaal (naast de pastorie) op vrijdag 16 november 2018 om 20 uur over

DE ROUWBORDEN (OBIITS) IN DE KERK VAN BODEGEM

Orbiits Kerk van Bodegem

Onze gastspreker op deze avond is Edgard Van Droogenbroeck, secretaris van onze heemkring.

Het is zo dat er in het verleden weinig of geen aandacht werd besteed aan deze rouwborden en Edgard achtte de tijd gekomen om aan deze vergeten historische heraldische kunstwerken een grondige studie te wijden. Het resultaat van zijn maandenlang onderzoek krijgt u te lezen in de BKW-Nieuwsbrief 12-2018 die op deze avond aan de kringleden gratis zal worden uitgedeeld. (Niet-leden betalen 3 euro).
Het was tijdens de 15de eeuw dat in West-Europa het gebruik ontstond om bij een overlijden zwarte vlaggen te beschilderen met het familiewapen en deze in de rouwstoet mee te dragen en op te hangen in de kerk. Later werd gekozen voor een duurzamer materiaal, namelijk hout. Met de Franse Revolutie kwam er in 1798 het verbod op dit eeuwenoude gebruik. Ze werden allen uit de kerken verwijderd. Hoeveel er dus vroeger in Bodegem waren blijft onbekend.
Edgard zal stuk voor stuk elk van de zeven overgebleven obiits nader toelichten en er de rijke geschiedenis van vertellen.

Opnieuw écht een voordracht die geen enkele Bodegemnaar-heemkundige mag missen.

Gratis inkom.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM