B.K.W. en het huisje Mostinckx
Het huisje Mostinckx zal in 2019  door onze heemkring worden open gehouden op de zondagen 14 april en 11 augustus van 15u tot 18u.

We nodigen allen hierbij van harte uit om ons op die dag een bezoekje te brengen en dit kleine 'monument' van Bodegem eens van dichterbij te bekijken. En noteer ook dat er gelegenheid zal zijn tot het nuttigen van lekkere Pajotse taarten en dranken...
Wij hopen jullie allen op deze 'kijk-dagen' te mogen begroeten en ...rollen de rode loper uit.