Heemkring B.K.W. archief- en documentatiecentrum.

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/archief/index.php

Titel:Heemkring BKW archief- en documentatie

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Onze heemkring beschikt over een archief- en documentatiecentrum, leden kunnen gegevens laten opzoeken via de voorzitter of secretaris. Familiekundigen bv. kunnen hun gading vinden in de complete verzameling parochieregisters(1615-1910), copies van landboeken (ca. 1400-1735), aangevuld met een omvangrijke verzameling foto's en dia's, tijdschriften, talrijke dorpsmonografieën, doodsprentjes en overlijdensbrieven enz.

Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden zie het keuzemenu links