Wat betekent heemkunde volgens Gilbert Romeyns?

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/voorstelling/heemkunde_romeyns.php

Titel:Wat betekent heemkunde volgens Gilbert Romeyns

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Tijdens zijn drukke bezigheden vond Gilbert Romeyns de tijd om zijn visie op het heemkundige bedrijf op papier te zetten. In zijn nalatenschap ontdekten we over dit onderwerp twee opstellen. Het ligt voor de hand dat wat volgt enigszins door de idealiserende tijdsgeest van de jaren zestig is gekleurd. Zoals men zal merken, is de visie van Gilbert Romeyns verre van verouderd of achterhaald.
Naar  pdf  "Wat betekent heemkunde volgens Gilbert Romeyns?"