Jaarvergadering 2019 van heemkring BKW Bodegem

Bron: https://www.heemkringbkwbodegem.be/activiteiten/jaarvergaderingen_2019.php

Titel:BKW Jaarvergaderingen 2019

Auteur:Edgard Van Droogenbroeck

Voor het eerst sinds het bestaan van onze heemkring ging de jaarvergadering op 17 februari 2019 door in de afwezigheid van zowel de voorzitter als de ondervoorzitter. Voorzitter Jean-Pierre Van Der Kelen en echtgenote Leen waren verhinderd door een familiefeest en ondervoorzitter Pol De Saeger en echtgenote Lieve waren beiden ziek.

Jaarvergadering 2019

Secretaris Edgard Van Droogenbroeck verwelkomde de 65 aanwezige kringleden en gaf zoals gebruikelijk een overzicht van de gedane activiteiten in 2018. Voor het komende jaar 2019 kondigde hij weer twee uitstappen aan en de verschijning van drie nieuwsbrieven. De voorjaarsuitstap op 27 april 2019 brengt ons naar het kasteel van Loppem en een wandeling doorheen het "stille Brugge" met een bezoek aan de Jeruzalemkapel. Het doel van onze zomeruitstap op 27 juli 2019 was op dat ogenblik nog niet gekend maar is intussen beslist om een bezoek te brengen aan de abdij van Floreffe en het kasteel en de tuinen van Freyr (bij Dinant). Van de hand van Edgard zal in het voorjaar Nieuwsbrief 13-2019 verschijnen over de Bodegemse "beleyden" in verband met het onderhoud van wegen, bruggen en waterlopen in vorige eeuwen.

Jaarvergadering 2019
Jaarvergadering 2019

Onze archivaris-historicus Frans Van Droogenbroeck gaf vervolgens een uitvoerige uiteenzetting over de Leentiende van Bodegem waarover zijn Nieuwsbrief 14-2019 zal handelen. Over de inhoud van Nieuwsbrief 15-2019 werd niets verteld, doch Edgard beloofde om voor een verrassing te zorgen. Alvast een verrassing was beslist zijn korte heemkundige wandeling in het Beugoems dialect van aan zijn geboortehuis in de Neerstraat tot aan de kerk. Aan de hand van oude foto's wist hij de warme dorpssfeer van de jaren vijftig op te roepen en vertelde hij over de bewoners van weleer: Doren van Miedoo, Tee Mus, Berren Vink, Morris van Tisken, Pait van de Meir, Zjeun van Liza, Wiske Stella, Zjaaksken van Potter, Suska van Metten, Lange Zjef van de Flink, Susse Maris, Fil van Aizes, Tist van de Langen, Nelen van Keskens.

Jaarvergadering 2019

Na al dit "gebabbel" konden alle aanwezigen bijzonder lekker genieten van een zeer uitgebreid vleesbuffet aangebracht door een traiteur. Eten was er in overvloed. De grote hongerigen mochten zelfs tot driemaal aanschuiven…

Jaarvergadering 2019
Jaarvergadering 2019
Jaarvergadering 2019
Jaarvergadering 2019

En in de late geslaagde namiddag kwamen voorzitter Jean-Pierre Van Der Kelen en echtgenote Leen toch nog onze kringleden begroeten.